Windows 10 v režime S

Windows 10 v režime S je navrhnutý s dôrazom na zabezpečenie a výkon a umožňuje spúšťať aplikácie pochádzajúce výlučne z obchodu Microsoft Store. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, ktorá nie je k dispozícii v Microsoft Store, budete sa musieť prepnúť z režimu S. Prechod z režimu S je nevratný. Ak prechod vykonáte, nebudete sa môcť vrátiť späť na Windows 10 v režime S. Za opustenie režimu S sa neúčtuje žiadny poplatok.

Windows 10 v režime S

Ako opustiť režim S?

1. V počítači s Windowsom 10 v režime S otvorte položku Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia.
 

2. V časti Prejsť na Windows 10 Home alebo Prejsť na Windows 10 Pro vyberte prepojenie Prejsť do Storu.
(Ak sa zobrazuje časť Inovácia vášho vydania systému Windows, dávajte pozor, aby ste neklikli na prepojenie Prejsť do Storu v tejto časti.)
 

3.Na stránke Switch out of S mode (Opustenie režimu S), ktorá sa zobrazí v Microsoft Store, vyberte tlačidlo Get (Získať). Po zobrazení správy s potvrdením na stránke budete môcť inštalovať aj aplikácie, ktoré nepochádzajú z obchodu Microsoft Store.